Legenda

Limita teritoriului administrativ Limita teritoriului administrativ
Limita intravilanului propus Limita intravilanului propus
Limita UTR Limita UTR
Limita subzona UTR Limita subzona UTR
Limita zonei centrale Limita zonei centrale
Servitute de utilitate publica Servitute de utilitate publica
Reconfigurare spatiu public urban Reconfigurare spatiu public urban
Posibile locatii pentru parcari publice subterane sau supraterane Posibile locatii pentru parcari publice subterane sau supraterane
Pod/pasaj propus Pod/pasaj propus
Delimiatri ale zonelor construibile. Realinieri ale fronturilor strazilor Delimiatri ale zonelor construibile. Realinieri ale fronturilor strazilor
Zona construita protejata Zona construita protejata
Cladire monument istoric clasata in lista monumentelor istorice republicata in anul 2010 Cladire monument istoric clasata in lista monumentelor istorice republicata in anul 2010
Cladire echivalenta ca valoare monumentelor istorice ce ar putea fi clasata ca monument istoric Cladire echivalenta ca valoare monumentelor istorice ce ar putea fi clasata ca monument istoric
Cladire cu valoare artistica ambientala Cladire cu valoare artistica ambientala
Limita incintei romane Limita incintei romane
Zona arheologica protejata Zona arheologica protejata
Zona naturala protejata de interes conservativ (habitat) - existenta Zona naturala protejata de interes conservativ (habitat) - existenta
Zona naturala protejata de interes conservativ - propusa Zona naturala protejata de interes conservativ - propusa
Zona cu risc mediu-mare de alunecari de teren Zona cu risc mediu-mare de alunecari de teren
Zona cu risc mare-foarte mare de alunecari de teren Zona cu risc mare-foarte mare de alunecari de teren
Pista existenta 7-25 (2100m) Aeroportul Cluj Napoca Pista existenta 7-25 (2100m) Aeroportul Cluj Napoca
Pista extinsa 7-25 (3420m) Aeroportul Cluj Napoca Pista extinsa 7-25 (3420m) Aeroportul Cluj Napoca
Zona de protectie sanitara a surselor de apa, cimitire, unitatilor cu risc tehnologic Zona de protectie sanitara a surselor de apa, cimitire, unitatilor cu risc tehnologic
Zona de siguranta a infrastructurii feroviare si rutiere Zona de siguranta a infrastructurii feroviare si rutiere
Zona de siguranta a magistralelor de gaz metan Zona de siguranta a magistralelor de gaz metan
Zona de siguranta a liniilor de inalta tensiune Zona de siguranta a liniilor de inalta tensiune
Zona de siguranta a magistralelor de alimentare cu apa Zona de siguranta a magistralelor de alimentare cu apa
Zona de siguranta M.A.P.N. Interdictie totala de construire Zona de siguranta M.A.P.N. Interdictie totala de construire
Zona de servitute aeronautica civila Zona de servitute aeronautica civila
Zona de protectie a mijloacelor de navigatie aeriana si meteorologice Zona de protectie a mijloacelor de navigatie aeriana si meteorologice
Mijloace de navigatie aeriana si meteorologice Mijloace de navigatie aeriana si meteorologice

Unitati teritoriale de referinţă (UTR)

M1
Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic Detalii
M2
Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă arterelor de importanţă locală Detalii
M3
Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic Detalii
M4
Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală Detalii
Is_A
Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente Detalii
S_Is
Subzonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate situate în afara zonei centrale
Liu
Zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip urban Detalii
Lip
Zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip periferic Detalii
Lir
Zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter rural Detalii
Lc_A
Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de 1990 Detalii
S_P
Subzonă parcaje colective de cartier
S_L
Subzonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe parcele izolate în interiorul ansamblurilor de locuinţe colective cu interdicţie de construire
Lc
Zonă de locuinţe colective realizate după 1990 Detalii
Lcs
Zonă de cămine studenţeşti Detalii
Lid
Zonă de locuinţe individuale de mică densitate pe teritoriu fără infrastructură completă Detalii
Ei
Zonă de activităţi economice cu caracter industrial Detalii
S_Ei
Subzonă de activităţi economice cu caracter industrial - unităţi industriale
EL
Zonă de depozitare, logistică Detalii
Em
Zonă de mică producţie, servicii de tip industrial sau cvasi-industrial, comerţ en-gros Detalii
S_Em
Subzonă de activităţi economice-mică producţie
Ec
Zonă de activităţi economice de tip retail, cash&carry, showroom, comerţ de tip big box Detalii
Et
Zonă activităţi economice cu caracter terţiar Detalii
S_Et
Subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu caracter rezidenţial
G_p
Piaţă agro-alimentară, piaţă de vechituri, obor Detalii
G_c
Cimitir, capele, clădiri administrative şi anexe ale cimitirului Detalii
G_d
Rampă de depozitare a deşeurilor Detalii
G_t
Depou pentru vehiculele transportului public şi ale serviciilor de salubritate Detalii
S_G_p
Subzonă de gospodărire comunală, piaţă agro, situată în zone cu alt caracter
ED
Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare Detalii
S_ED
Subzonă de construcţii aferente lucrărilor edilitare situată în zone cu alt caracter
TDS_M.A.p.N
Zonă cu destinaţie specială - imobile ce aparţin ministerului apărării naţionale Detalii
Sp
Zonă cu destinaţie specială Detalii
S_Sp
Subzonă cu destinaţie specială situată în zone cu alt caracter
Tr
Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente Detalii
Ta
Zonă de circulaţie aeriană şi amenajări aferente Detalii
Ta_Z.S.M
Subzonă suprafeţei de mişcare
Ta_Z.T.A
Subzona tehnică aeroport
Ta_Z.P.A
Subzona publică aeroport
Ta_Z.M
Subzona militară
Tf
Zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente Detalii
A
Zonă de unităţi şi terenuri agricole în intravilan - păşuni, fânaţe, teren arabil Detalii
AL
Zonă teren agricol - livezi Detalii
Aapp
Zonă agrement pentru public / privat Detalii
Va
Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat Detalii
S_Va
Subzonă spaţii verzi publice aferente arterelor de circulaţie
Vs
Zonă verde cu rol de complex sportiv Detalii
Ve
Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic Detalii
VPr
Zonă verde cu rol de protecţie faţă de infrastructura majoră, plantaţii cu rol de stabilizare a versanţilor, de protecţie sanitară şi de reconstrucţie ecologică
VP
Zonă verde - păduri în intravilan Detalii
S_VPa
Subzonă păduri cu rol de agrement
S_VPf/ps
Subzonă de păşuni,fânaţe în zone împădurite
ZCP_C1
Zona centrală suprapusă peste incinta fortificată Detalii
SZCP_C1_a
Subzona centrală suprapusă peste incinta fortificată
SZCP C1_b
Subzona centrală suprapusă peste incinta fortificată
ZCP_C2
Zona centrală situată în afara incintei fortificate Detalii
ZCP_M1
Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic Detalii
ZCP_M2
Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă arterelor de importanţă locală Detalii
ZCP_M3
Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic Detalii
ZCP_M4
Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală Detalii
ZCP_RiM
Zonă industrială restructurabilă - zonă mixtă Detalii
ZCP_Is_A
Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente Detalii
SZCP_Is
Subzonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în clădiri dedicate situate în afara zonei centrale
ZCP_Liu
Zonă de locuinţe cu regim redus de înălţime dispuse pe un parcelar de tip urban Detalii
ZCP_L_A
Zonă ansambluri de locuinţe unitare Detalii
SZCP_Et
Subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar situate în zone cu alt caracter
ZCP_G_c
Zonă de gospodărire comunală - cimitire Detalii
ZCP_Sp
Zonă cu destinaţie specială* Detalii
ZCP_TDS_MApN
Zonă cu destinaţie specială - imobile ce aparţin ministerului apărării naţionale Detalii
SZCP_Sp
Subzonă cu destinaţie specială situată în zone cu alt caracter
SZCP_TDS_M.Ap.N.
Subzonă cu destinaţie specială situată în zone cu alt caracter
ZCP_Va
Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri publice Detalii
SZCP_Va
Subzonă spaţii verzi publice aferente arterelor de circulaţie
ZCP_Vt
Zonă verde cu caracter tematic Detalii
ZCP_Vs
Zonă verde cu rol de complex sportiv Detalii
ZCP_Ve
Zonă verde de protecţie a apelor sau cu rol de coridor ecologic Detalii
RiM
Zonă industrială restructurabilă - zonă mixtă Detalii
S_RiM
Subzonă industrială restructurabilă
RrM1
Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic Detalii
RrM2
Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă arterelor de importanţă locală Detalii
RrM3
Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic Detalii
RrM4
Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală Detalii
RrEm
Zonă de mică producţie, servicii de tip industrial sau cvasi-industrial, comerţ en-gros Detalii
RrEt
Zonă activităţi economice cu caracter terţiar Detalii
UM1
Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic Detalii
UM2
Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă arterelor de importanţă locală Detalii
UM3
Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor artere de trafic Detalii
UM4
Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanţă locală Detalii
UIs_A
Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente Detalii
S_UIs
Subzonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente
ULiu
Zonă locuinţe cu regim redus de înălţime Detalii
ULc
Zonă de locuinţe colective Detalii
ULi/c
Zonă locuinţe individuale, semicolective şi colective mici Detalii
ULid
Zonă de locuinţe individuale de mică densitate pe teritoriu fără infrastructură completă Detalii
UEc
Zonă de activităţi economice de tip retail, cash&carry, showroom, comerţ de tip big box
UEt
Zonă de activităţi economice cu caracter terţiar Detalii
UEi
Zonă de activităţi economice cu caracter industrial Detalii
UEmm
Zonă de activităţi economice mici şi mijlocii Detalii
UED
Zonă de construcţii aferente lucrărilor edilitarE Detalii
UG_c
Zonă de gospodărire comunală - cimitir Detalii
UG_cmid
Zonă de gospogărire comunală - centru de management integrat al deseurilor Detalii
UTa
Zonă de circulaţie aeriană şi amenajări aferente Detalii
UTa_Z.S.M
Subzonă suprafeţei de mişcare
UTa_Z.T.A
Subzona tehnică aeroport
UTa_Z.P.A
Subzona publică aeroport
UVa
Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri publice Detalii
S_UVa
Subzonă verde - scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat, rezultată în urma remodelării parcelarului prin procedura de urbanizare, minim 5% din suprafata totala a zonei de urbanizare
UVs
Zonă verde cu rol de complex sportiv Detalii
UVt
Zonă verde cu caracter tematic Detalii
TDA
Terenuri cu destinaţie agricolă - arabil, păşuni, fânaţe Detalii
TDA_L
Terenuri cu destinaţie agricolă - livezi Detalii
TDF
Terenuri cu destinaţie forestieră Detalii